اساتید حوزه

اساتید و علمأ کرام که در جامعه امام صادق (ع) حضور داشته ووجودشان منشأخیر و برکات گردیده وطلاب از آنان بهره گرفته و فیض حاصل نموده اند عبارتنداز:

شماره  نام     مضامین
۱  حضرت حجة الاسلام و المسلمین حاج “شیخ محمد جمعه اسدی” مدیر جامعه امام صادق  منطق – فقه – اصول فقه – تاریخ اسلامی – تاریخ ادیان و اخلاق اسلامی.
۲ حضرت حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ “جان علی عادلی”  ( مرحوم ) ادبیات – عرب – فقه – اصول – کلام و احکام شرعیه.
۳ حضرت حجة الاسلام و المسلمین شیخ“محمد ابراهیم حلیمی” ادبیات عرب – منطق – فقه – اصول فقه – علم کلام – فلسفه – عقاید و علوم قرآن  تفسیر
۴ حضرت حجة الاسلام و المسلمین “شیخ حسین موحدی” معاونت امور اجرأی حوزه ادبیات عرب – فقه – تاریخ – احکام و تاریخ اسلامی
۵ حضرت حجة الاسلام و المسلمین حاج“شیخ محمدامیر اخلاقی”  (مرحوم ) ادبیات عرب – احکام – اداب معاشرت و اخلاق اسلامی
۶ حضرت حجة الاسلام و المسلمین“شیخ غلام مهدی نجفی” (مرحوم )  ادبیات عرب – احکام اسلامی – تاریخ اسلامی و سیره ائیمه
۷ حضرت حجة الاسلام و المسلمین ” شیخ اکبر حسین زاهدی”