حجت الاسلام و المسلمین الحاج استاد اسدی :اگر خواهش های نفسانی انسان ها بر عقل و شعور شان غلبه کرد انسان را بطرف نابودی سوق داده ودر منجلاب بدبختی و گمراهی می اندازند

Juma prayer

کویته (جامعه) : حجت الاسلام و المسلمین الحاج استاد اسدی؛ مدیر محترم جامعه امام صادق (ع) و امام جمعه شهر کویته؛ در خطبه این هفته ای خود بعد از حمد وسپاس و درود بر اهلبیت  وتوصیه مؤمنین و نماز گزاران به تقوای الهی و دوری از معصیت و گناه و محرمات؛ حدیثی را از زبان مولی الموحدین حضرت امام علی (ع) نقل نموده و در توضیح آن چنین فرمود: امام (ع) توصیه اش براین می باشد که همیشه سعی نماید که برهوای نفس تان غالب بوده وآن را مغلوب خود سازید، زیرا اگر هوای نفس و خواهش های نفسانی انسانها بر عقل و شعور شان غلبه کرده وجلوی ( مهار) انسان را بدست خود گرفتن انسان را بطرف نابودی سوق داده ودر منجلاب بدبختی و گمراهی می اندازند؛ هوای نفس نه حدی را می شناسد و نه قناعت را.

بهمین خاطر است که امام (ع) این حدیث را می فرماید : (قال أمیر المؤمنین علیه السلام: غالبوا أنفسکم على ترک المعاصی تسهل علیکم مقادتها إلى الطاعات) نفس تان را غالب سازید برهواهای نفسانی خودها؛ تنها دراین صورت هست که شما می توانید طاعت و عبادت خود را درست انجام داده وطبق دستور شرع و حکم الهی رفتار نماید، در غیر این صورت هوای نفس همان اسب چموش و لگام گسخته ای است که انسان بالایش سوار هست و هیچ گونه کنترول را در اختیار ندارد.

“اِنَّ النفس لَاَمّارة باسوء” نفس انسان هست که همیشه انسان را به کارهای بد وادار کرده و طرف آن می کشاند.

ایشان همچنان در ضمن گفتارش اشاره بحدیث دیگری از امام صادق(ع) کرده افزود: امام می فرماید که اگر می خواهید ختم بخیر شوید و عاقبت زندگی  شما ختم بخیر شود در هر صورت، چه در صورت داشتن عمر دراز و یا کوتاه، چونکه اجل دامنگیر هرانسان هست و از دست اجل راهی برای فرار وجود ندارد و شما هم مشغول بهترین عمل و کرداری باشید که خداوند از شما راضی باشد؛ لذا، باید حق خداوند را رعایت نماید؛ کدام حق؟ همان حقی که خداوند انسان را آفریده و آن را از عدم به هستی تبدیل کرده و آن را نعمت داده است؛ انسان را اشرف ترین مخلوقات خود قرار داده است.

حق خداوند چیست؟! حق خداوند در این است که اوامر الهی را به درستی انجام داده و حق کسی را غصب نکرده و بر هیچ بنده ای از بنده گان خداوند ظلم روا ندارند.

آبروی دیگران مانند آبروی خود دانسته؛ و آبروی دیگران را نبرند، همان قسم که خودش می خواهد دارای احترام و حیثیت باشد در میان معاشره و جامعه ی خود، باید برای دیگران نیز؛ همان گونه باشند، هر چیزی را برای خود می خواهد برای دیگران هم بخواهد.

اگر خود انسان می خواهد که در زندگی خود راحتی داشته باشد و کسی برایش مزاحمت ایجاد نکند، خودش هم باید برای دیگران باعث آزار و اذیت نشوند؛ زیرا همان قسم که خود انسان آسایش در زندگی می خواهد دیگران نیز دوست دارند که زندگی شان در سایه آرامش و آسایش سپری شوند، پس نباید ضمینه سازی سلب آسایش دیگران باشیم.

تمام انسانها؛ از لحاظ استعدادی خدا دادی، یک برابر ومساوی خلق شده است؛ فقط می ماند رقمی کار گرفتن از آن استعداد که خداوند داده است؛ که چگونه مورد استفاده قرار میگیرد؟! اگر انسان ها از استعدادهایشان که خدا داده؛ استفاده ی درست نمود و آنرا در راه که خدا برای بکار گرفتن آن، داده است بکار ببرد همان محبوب خدا در روی زمین خواهد شد، که لیاقت و شایستگی و مقام واقعی خلیفه بودن خداوند را پیدا کرده است، تمام پیامبران و ائمه معصومین (ع) نیز مثل سایر انسان ها؛ انسان بوده، تنها فرق که آنها با دیگران داشته و دارد این است؛ که آنها از همان نیرو وتوانای و استعدادی را که خداوند برایشان داده بود، درست استفاده کرده و آنرا در راه که خداوند می خواست خرج کردن، بهمین جهت است که آنان لیاقت پیامبری را دارا شدن، در حالیکه آنها نه ملک بودن ونه از جنس دیگری بلکه مثل بقیه ای انسان ها بودن واز پدر مادری متولد شدن.

درجامعه کنونی ما نیز هستند افرادی که همیشه خیر وصلاح جامعه را میخواهد و هم هستند عده ای دیگری که همیشه دنبال شرّ می گردند؛ و برای تباهی جامعه کار میکنند، اینجاست که اگر انسان از نیروی عقل خود کار گرفت کسی می شود که به آسمان می رود؛ و گرنه بر عکس از هوای نفس و خواهش های نفسانی شان پیروی کرد از حیوان هم پست و ذلیل تر می شود، (مثل همین دهشتگردها وداعش وامثالش).

 ایشان حادثه که چندی پیش در پیشاور؛ در اثر حمله بریک مکتب که درآن اطفال بی گناه و بدور از هر گونه تعصبی قومی ومذهبی، مشغول درس خواندن بودن؛ رخ داده بود را محکوم کرده و عاملین آن را از جمله وحشی ترین افراد خوانده و افزود: چنین اشخاصی را نمی شود که انسان خواند! نام انسان را گذاشتن بالای همچون وحشی های، ظلم بزرگیست در حق جامعه انسانیت. همچنان آنان را نمی شود که تشبیه به یک حیوان درنده ای نمود! زیرا هر حیوان درنده وقتی که بالای گلّه ای از حیوان های دیگر حمله می کنند فقط یک دانه را شکار کرده و بقیه را رها می کنند؛ که در این صورت نام حیوان را به چنین اشخاصی وحشی گذاشتن ظلم است در حق حیوانات.

جحت الاسلام الحاج استاد اسدی: در ضمن خطبه ای دوم این هفته اش بعد از فرستادن درود وسلام به اهلبیت (ع) و سفارش مؤمنین بتقوای الهی و دوری ازگناه ومعصیت، در ضمن تلاوت آیه ای از قرآنکریم؛ افزود: چهار چیزدر انسان پیدا می شود، یا بصورت مرض و یا هم بصورت چیزهای دیگری که همیشه دامن گیر انسان ممکن شود، در صورت که کنترول و یا هم دوای برای آن یافت نشود و آن را جلوی گیری نکنند ممکن است که انسان را خراب کند.

یک از آن چهار چیز: شهوت هست، فرق نمی کند؛ شهوت جنسی باشد ویا شهوت اقتدار وقدرت طلبی و امثالش! مخصوصا اگر شهوت جنسی بر انسان غالب شود، ویا انسان را اذیت نماید علاجش در چیست؟! علاجش را قرآن بیان کرده است آیه مبارکه صراحتا می فرماید: ” فَخَلَفَ مِن بَّعدِهِم خَلفٌ اَضاعُوا الصلوةَ وَاتَّبَعُوا الشَهواتِ فَسَوف یَلقَونَ غَیّا”. (سوره مریم، آیه ۵۹ )

در روزی قیامت وقتی که عده ای را بطرف جهنم می برند، از آنها سوال می شود که شما را چرا به جهنم می برند؟! می گویند که ما در دنیا پیروی از شهوات نفسانی خود کردیم و نماز را ترک کردیم. در حالیکه خیلی از انسانها  در دنیا وقتی اگر سوال شود که چرا نماز نخوادی بهانه ی را می آورند، اما در دنیای بعد از این دیگر هیچ گونه بهانه ای بدرد بخور نخواهد بود.

نماز است که باعث نجات دنیا وآخرت انسان می شود از عذاب الهی، “اِنَّ الصَّلوةَ تَنهی عَنِ الفَحشاء وَ المُنکَر” نماز انسان را از فحشاء و کارهای زشت حفظ می کند.

ممکن است که خیلی هم به نماز اهمیت داده نشود! اما زمانیکه جمله ی را از زبان پیامبر اسلام (ص) می شنویم که می فرماید: « اَلصَّلاةُ عَمُودُالدِّین » نماز ستون و پایه دین هست؛ اگرنماز ترک شد دین منهدیم شده از بین می رود، چون هر چیزی روی یک بدنه و ستون استوار هست. لذا، دین هم روی نماز استوار هست اگر نماز نباشد دین هم دیگر وجود ندارد.

لذا شما عزیزان که این گونه در نماز جمعه باشوق وعلاقه شرکت می نماید، سعی و تلاش نماید که درنمازهای یومیه ی خود نیز این چنین اهمیت دهید. نماز جمعه یک نمازی عبادی وسیاسی هست که باید شرکت ورزید که از هر جهت باید با شکوه ترباشد، اما نمازهای یومیه را نیز نباید سبک شمرده و نادیده گرفت، بلکه باید اهمیت برایش قایل شد و در اول وقت خواند.

دوم اینکه: در صورت که برای انسان قساوت قلب پیدا شد؛ که این هم یکی از همان چهار چیز هست، در این صورت راهی چاره اش این است که برو به پدر ومادرت نیکی نما و آنها را از خودت راضی کن، آدمهای که بدبخت و شقی هست معلوم است که پدر ومادرش ازاو راضی نیست.

سوم اینکه: در صورت که یک تزلزل در عقیده و در دل شما پیدا میشود مراجعه نماید به یک عالم دین و آنهای که شما را موعظه می نماید و موعظه اش روی شما اثر دارد.

چهارم اینکه: وقتیکه در زندگی تنگی احساس می کنید؛ تنگی در روزی، و یا زندگی برای شما خوش نمی گذرد، علاجش ذکر خداوند است؛ که باید خدا را فراموش نکرد، هر کسیکه از یاد خدا و ذکر خدا غفلت کرد زندگی برایش سخت می گذرد.

ایشان در باره ای مسائل روز صحبت کرده فرمود: عده ای که امروزه به نام انسان جنایت های را مرتکب می شود!  اینها نه تنها انسان بلکه به حیوان هم نمی شود که این ها را مشابهت داد! چون حیوان هم نوع خود را نمی کشند و یا بالای هم نوع خود تجاوز نمی نمایند؛ ولی این ها امروزه نه تنها آبروی انسانیت را بلکه آبروی هرچه حیوان است را برده و بقول قرآن از حیوان هم پست تر شده است؛ گرچند امروزه فوج شجاع در خیلی از جاهای این کشور لانه های این گروهک های وحشی را نابود می کنند که ما خواهان قدرت وتوان بیشتر برای فوج و نیروهای امنیتی کشور از خدا هستیم .

در اخیر خبری تأسف بار و جانکاهی درگذشت امام جمعه سابق و عالم بزرگ الحاج استاد (یعقوب علی توسلی ) را برای تمام مردم مؤمن و خانواده ای آن مرحوم تسلیت گفته و برای شادی روح آن عالم بزرگ دعای خیر نمودند.

نویسنده : ع، س، ی

نوشته شده توسط علی یوسفی. در دسته اخبار حوزه (جامعه الامام الصادق ع ), اخبار کویته

انتشار یافته در جدی ۰۷, ۱۳۹۳ با بدون دیدگاه

بدون دیدگاه

در حال حاظر دیدگاهی وجود ندارد حجت الاسلام و المسلمین الحاج استاد اسدی :اگر خواهش های نفسانی انسان ها بر عقل و شعور شان غلبه کرد انسان را بطرف نابودی سوق داده ودر منجلاب بدبختی و گمراهی می اندازند. شاید شما مایل به افزودن یکی از نظرات شخصی خودتان؟

دیدگاهتان را بنویسید


چهار × = 28