بخش تبلیغات


بخش تبلیغات

بلیغ و ارشاد بخش مهم از بر نا مه های حوزات و مدارس دینی بوده . اهمیتآن کمتر از بخش آموزشی و تربیت نیست زیرا که تبلیغ صحیح و جهت دار که باعث هدایت و راهنمای جامعه و یا طبقه عوام شود باید از طریق عالمان دینی وآگاه به مسائل اسلامی و مراکز علمی و فرهنگی صورت گرفته و نشرپیداکند،بنأبراین مبلغ و خطیب باید عالم و شخص دانا و فاضل و آشنا بهحقایق و رموزات دینی و مذهبی بوده باشد، در این صورت است که سخنّان اومؤثر و موعظه او باعث هدایت عوام و رهنمای مخاطبین خواهد شد.

  • برگزاری جشن در اعیاد وولادتها

“جامعه امام صادق”(ع) با اعتقاد به همین امر و انگیزه بر نامه تبلیغیخود را در طول سال و در مناسبتهای مختلف اجرأ و پیاده کرده است، برنامهتبلیغی جامعه امام صادق(ع) عبارت است برگزاری جشن و سرور در اعیادوولادتهای ائیمه طاهرین علیهم السلام که در این محافل گویندگان و مبلغینراجع به حقایق اسلام و سیرۀ ائیمه معصومین سخنرانی نموده حاضرین مشتاق رابه امورات دین و مذهب آشنا میگرداند، و هم چنین بخش مهم از بر نامه تبلیغیدر این مناسبتها – تقریری مقابله – کوئیز پروگرام – پرسش و پاسخ عقیدتی -احکام شرعی – مقابله مضمون نویسی و بعضی برنامه های مفید و سازندۀ دیگربرای جوانان جهت شکوفا شدن استعداد های در خشان جوانها و تشویق آنها بهدین و مذهب از طریق اعطأ جوایزو انعامهای قیمتی هستند؛ این بر نا مه هاگاهی بصورت آزاد و گاهی بین طلاب اسکول و کالج و یا طلاب مدارس دینیهبرگزار میشوند که اثرات بسیار مفید و سازنده داشته است.

  • مجالس عزأ داری و سوگواری

از جمله بر نامه های تبلیغی دیگر بر پائی مجالس عزأ داری و سوگواری درایام غم و شهادت ائیمه طاهرین خصوصاً ایام محرم الحرام و عاشورای حسینیعزاداری در شبهای قدر و شهادت مولای متقیان و برنامه احیأ و دعا در شبهایقدر است.جامعه امام صادق (ع) در این ارتباط گاهی طلاب و مبلغین را برایمراسم عزاداری ایام محرم الحرام و تبلیغ در ماه مبارک رمضان در مساجد وامام بارگاههای شهر کویته و خارج از آن در سایر مناطق بلوچستان نیز اعزاممیکند.

+;نوشته شده در ;شنبه بیست و پنجم آبان 1387ساعت;9:5 توسط;مدیریت سایت; |;دیدگاهها بسته شده است.