نتایج امتحانات سالانه حوزه علمیه اعلان گردید....

نتایج امتحانات سالانه حوزه علمیه کویته بلوچستان اعلان گردید. روز دوشنبه مطابق 28-5-2012 طی یک جلسه که در مسجد جامعه امام صادق (ع) برگزار شد نتایج امتحانات سال 2011 -2012 اعلان گردید. امتحان سالانه حو...