دو پولیس در جاده ارباب کرم خان به شهادت رسیدند.

P1010051در شهر کویته بلوچستان دو تن  پولیس به شهادت رسیدند.

طبق گزارش پولیس دو نفر پولیس ناحیه بروری در جاده ارباب کرم خان توسط فائرنگ افراد ناشناس به شهادت رسیدند.یکی از شهدا بنام علی داد از قوم هزاره است.

بعد از برکناری حکومت رئیسانی و به قدرت رسیدن فرماندار این اولین حادثه است که رخ داده است.

 دیدگاهها بسته شده است.