تاخواسته های برحق خود به تحصن ادامه می دهیم

سلام دوستان

مردم کویته یک بار دیگر در کنار عزیزان به خون نشسته شان باید روز یا روزهای دیگری  را سپری کند . این تصمیم را بزرگان مردم در کویته ونیز شخصیت های که خارج از کویته آمده اند گرفته اند .

آنها رسما اعلام کرده اند تا به خواسته های شان ( امنیت شهر را ارتش بگیرد وعلیه لانه های گروهگ های ترورستی عملیات هدفمند صورت بگیرد ) پاسخ مثبت داده نشده به  تحصن خود ادامه داده وآن را گسترش خواهند داد .

 

 

 

 

 


دیدگاه برای “تاخواسته های برحق خود به تحصن ادامه می دهیم