خواسته های مردم پذیرفته شد و پایان تحصن اعلان گردید.

طی یک ملاقات طولانی نماینده های مردم  با هیئیت دولت، دولت خواسته های مردم را پذیرفت.  هئیت دولت همراه فرماندار بلوچستان در هزارتاون تشریف آورد بودند  و رسما خبر به نتیجه رسیدن ملاقات را با خبرنگاران و مردم گفتند.

توافق شده است هبئت 6 نفره تشکل شود .سه نفر ازطرف حکومت  بر سرکردگی فرماندار و سه از طرف مردم به سرکردگی علامه امین شهیدی  تا مفاد توافق شده را پیکیری کنند و مخصوصا  از فعالیت و بیشرفت عملیات علیه تروریستها مردم را آگاه می سازد.

سردار سعادت گفت : کوشش می کنیم که تدفین شهدا را از امشب آغاز نماییم.

اما خانواده شهدا و مردم از تدفین جنازه شهدا خود داری نموده و به تحصن ادامه می دهند. سران قوم  کوشش می کنند که قناعت مردم و خانواده شهدا را بیگیرد.دیدگاهها بسته شده است.