عکس های از تدفین شهدای سانحه هزاره تاون. ما ترس خوردیم: نماینده دولت

 یکی از اعضای هیئت دولت در تلویزون اعتراف کرد که  ما نظاره گر تدفین شهدا بودیم و  از تعداد شرکت کنندگان در تشییع جنازه وهشت کردیم. خبر از پرتاب سنگ طرف موترهای دولتی دروغ است، حتی یک ریگ طرف موترهای ما پرتاب نشد. فقط شعار تشییع کنندگان لبیک یا حسین بود وما معتقد هستیم که  تمام خواسته های آن مردم جایز و قانونی می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 


دیدگاه برای “عکس های از تدفین شهدای سانحه هزاره تاون. ما ترس خوردیم: نماینده دولت