رئیس پولیس همراه هئیت بلند پایه برای فاتحه خوانی شهدا تشریف آورد.

آقای مشتاق سکیرا، رئیس پولیس جدید بلوچستان ، همراه هئیت بلند پایه پولیس در خانه خانم داکتر رقیه هاشمی برای فاتحه خوانی شهدای سانحه هزاره و سانحه هزاره تاون و  علمدار رود تشریف آوردند. اعضای کویته یکجهتی کونسل آقای حاجی عبد القیوم چنگیزی، مدیر جامعه امام صادق حجت الاسلام الحاج محمد اسدی  نیز تشریف داشتند.
بعد از فاتحه خوانی مسائل امنیتی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای یکجهتی کونسل آقای رئیس پولیس را از مشکلات مردم آگاه کردند.


دیدگاهها بسته شده است.