کویته: کویته یکجهتی کونسل مجلس فاتحه خوانی برای شهدای سانحه کراچی برگزار کرد.

کویته: کویته یکجهتی کونسل مجلس فاتحه خوانی برای شهدای سانحه کراچی، امروز در امام بارگاه حسینی قندهاری  علمدار رود برگزار کرد. تعداد زیادی از مومنین علمدار رود در این مجلس فاتحه خوانی شرکت کردند و برای ایصال ثواب بروح شهدا دعا کردند.

مدیر جامعه امام صادق علیه السلام حجت الاسلام حاج آقای اسدی نیز در مجلس فاتحه خوانی حضور داشت.

در دو انفجار متوالی در منطقه شیعه نشین شهر کراچی پاکستان دست کم 50 تن به شهادت رسیدند ودر اثر این انفجار دو ساختمان مسکونی تخریب گردید و  بیش از دو صد خانواده آواره شده اند و اکنون در  خیمه ها زندگی می کنند.

روز گذشته، افراد مسلح طرف تشییع جنازه تیر اندازی کردند و 2 تن را به شهادت رساند و منطقه سهراب به میدان جنگ تبدیل گردید. بعد از فائرنگ نیروی انتظامی از صحنه کنار رفتند و تبادل آتش میان مردم و تروریستها تا سه ساعت ادامه داشت. در نتیجه این درگیری 22 نفر زخمی شدند.

در نماز و تشییع جنازه شهدا هزاران نفر شرکت کردند.

 

سانحه کراچی تشییع جنازه شهدا

 

 دیدگاهها بسته شده است.