کویته یکجهتی کونسل در حمایت از خانواده شهدا کراچی جلسه ی برگزار کرد.

روز گذشته کویته یکجهتی کونسل در حمایت از  خانواده شهدای سانحه خونین عباس تاون کراچی پاکستان جلسه ای عظیم و با شکوه در هزاه تاون کویته  برگزار کرد. در این جلسه حاجی قیوم چنگیزی نائب رئیس کویته یکجهتی کونسل ، حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای اسدی ، آقای  حاجی نظری، اقای گلزار  اعضای کویته یکجهتی کونسل و علما  و تعداد کثیر از اهالی هزاره تاون زن و مرد شرکت داشتند.

جلسه ی کویته یکجهتی کونسل در هزاره تاون

تروریست های لشکر جنگوی را که دستگیر هستند اعدام نماید.

جلسه ی کویته یکجهتی کونسل در هزاره تاون در حمایت از شیعیان کراچی

جلسه ی کویته یکجهتی کونسل در هزاره تاون

 

جلسه ی کویته یکجهتی کونسل در هزاره تاون در حمایت از شیعیان کراچی

جلسه ی کویته یکجهتی کونسل در هزاره تاون در حمایت از شیعیان کراچی

جلسه ی کویته یکجهتی کونسل در هزاره تاون در حمایت از شیعیان کراچی

جلسه ی کویته یکجهتی کونسل در هزاره تاون در حمایت از شیعیان کراچی

جلسه ی کویته یکجهتی کونسل در هزاره تاون در حمایت از شیعیان کراچی

جلسه ی کویته یکجهتی کونسل در هزاره تاون در حمایت از شیعیان کراچی

 

جلسه ی کویته یکجهتی کونسل در هزاره تاون در حمایت از شیعیان کراچی

جلسه ی کویته یکجهتی کونسل در هزاره تاون در حمایت از شیعیان کراچیدیدگاهها بسته شده است.