رسم چهلم شهدای سانحه هزاره تاون کویته امروز برگزار میگردد.

رسم چهلم شهدا هزاره تاون در بروری شهر کویته پاکستان بر گزار میگردد

انفجار خونین هزاره تاون در تاریخ پاکستان بدترین و خونبار ترین واقعه است که در  16 فروری 2013 رخ داد که در این حادثه بیش از 113 تن بشمول زنان، مردان کهن سال و اطفال خورد سال شهید شدند.

بعد از وقوع این حادثه، مردم مومن کویته و شیعیان پاکستان به تحصن تاریخی نشستند و حکومت وقت مجبور به پذیرفتن خواسته های مردم هزاره کویته شدند. گرچند بعضی از خواسته ها تا کنون عملی نشده است اما امید میرود که حکومت موقت جامه عملی به خواسته های مردم بپوشاند.

جلسه ای امروز از طرف خانواده شهدای هزاره تاون در محل حادثه، که بنام “شهدا چوک” نام گزاری شده است، بعد از ظهر برگزار میگردد. در این جلسه سران احزاب سیاسی، مذهبی و قومی شرکت خواهند کرد و از مردم در خواست شده است که در این جلسه با شکوه شرکت نموده ارواح شهدا را شاد نمایند.

 

 دیدگاهها بسته شده است.