کویته: حملات تروریستی در شهر کویته پاکستان 30 تن قربانی گرفت.

کویته: روز گذشته طی بمگذاری ،حمله انتحاری و فائرنگ در کویته پاکستان 30 تن کشته و بیش از 25 نفر دیگر زخمی شدند.

بم اول در داخل بس دانشجویان دانشگاه اختصاصی زنان جا سازی شده بود و زمان انفجار داده شد که شاگردان دانشگاه سوار بر بس شده و طرف خانه روان بودند. در این سانحه 14 زن به شهادت رسیدند.

این دانشگاه در غرب شهر نزدیک هزاره تاون می باشد.

بعد از انفجار اولی، تروریست ها به شفاخانه بولان حمله کردند. شخص انتحاری خودش را در میان مردم در داخل محوطه شفاخانه بولان انفجار دارد. دیگر تروریستها در داخل شفاخانه سنگر گرفته و شروع به تیراندازی و نارنجگ کردند و افراد که داخل شفاخانه بودند به گروگان گرفتند.

کماندوها و افراد ارتش بعد از چهار ساعت تبادل آتش، چهار تروریست را کشته و یکی از آنها را زنده دستگیر کردند.

ده نفر از جمله سه پرستار و عبد المنصور کاکر (دپتی کمشنر) مقام بلند پایه محلی و 3 تن از نیروی امنیتی در این درگیری کشته شدند.

شفاخانه بولان اکنون تخلیه شده و غیر قابل استفاده اعلان گردید.

مسئولیت این حملات را گروه تروریستی لشکر جنگوی قبول کرده است. طی تماس با بخش اردو بی بی سی گفته است که این حملات را در مقابل یورش نیروی امنیتی در منطقه خروت آباد انجام داده است.

قابل ذکر اینکه نیروی امنیتی به تاریخ 6 ماه جاری ساعت 3 شب به خانه ی در منطقه خروت آباد عملیاتی را انجام داد که 5 تن از اعضای گروه لشکر جنگوی کشته شدند. دو تن از اعضای این گروه در خانه سکونت داشتند که بعد از 5 ساعت در گیری با نیروی امنیتی خودشان را انفجار دادند. در این انفجار دو زن و یک دختر نیز همراه آنها کشته شدند.دیدگاهها بسته شده است.