کویته: دو انفجار متوالی در هزاره تاون 28 شهید و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشت

کویته: دو انفجار متوالی در هزاره تاون 28 شهید و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشت

کویته: شب گذشته در اثر دو انفجار متوالی در هزاره تاون نزدیک امام بارگاه ابوطالب 28 تن از جمله 9 زن یک دختر کوچک و 3 بچه کوچک شهید و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند. وضعیت بیش از 20 نفر زخمی وخیم گزارش شده است.

همانطوریکه در گزارش قبلی خدمت تان عرض کردم  شب گذشته در اثر دو انفجار متوالی در هزاره تاون نزدیک امام بارگاه ابوطالب ۲۸ تن از جمله ۹ زن یک دختر کوچک و ۳ بچه کوچک شهید و بیش از ۶۰ نفر دیگر زخمی شدند. وضعیت بیش از ۲۰ نفر زخمی وخیم گزارش شده است.

جزئیات تازه از حمله انتحاری دیروز در هرازه تاون کویته بدست امده است . به گفته ای مردم و پولیس شخص انتحاری، که ۱۸ تا ۲۰ سال عمر داشته، سوار بر سایکل بوده و خودش را در میان مردم منفجر می کند. پولیس گفته که سر و اعضای بدن شخص انتحاری را از محل حادثه بجا مانده ، تحقیقات را در این زمینه اغاز کرده است و ظاهرا این شخص ازبک بوده است.

انفجار دومی در محل حادثه اولی وقت صورت گرفت که مردم برای جمع آوری زخمی و شهدا جمع شده بودند. بعد از انفجار اولی، برق قطع شده و تمام هزاره تاون به تاریکی فرو رفته بود. به همین خاطر دقیقا معلوم نیست که انفجار دومی چه گونه و به چه صورت اتفاق افتاده است . گرچند پولیس احتمال می دهند انفجار دوم  انفجار مخزن نقویت برق بوده  که توسط لتفجار اول اسیب دیده باشد .

زخمی ها اول به شفاخانه بولان انتقال می یابند چونکه بخش اضطراری شفاخانه بولان فعال نبوده، زخمی ها را روانه شفاخانه نظامی (سی ایم ایچ) و شفاخانه شهر می نمایند. این کار باعث می شود که به تعداد شهدا اضافه گردد.

شفاخانه بولان متصل به هزاره تاون می باشد. در اثر حمله تروریستی ماه گذشته بخش اصظراری این شفاخانه تخریب شده است.

زخمی ها در شفاخانه نظامی شهر تحت تدوای می باشند. جنازه شهدا به هزاره تاون انتقال داده و در امام بارگاه ها برای غسل و کفن برده شده ا ست.

گروه تروریستی لشکر جنگوی مسئولیت این انفجار به عهده گرفته و گفته است ” در جنگ ما با حکومت شیعیان غافل نماند ما حملات خود را علیه شیعیان در این شهر ادامه می دهیم. تا نفاذ شریعت خلفای راشده جنگ ما ادامه دارد”.

در قبال این حادثه خونین احزاب شیعی پاکستان سه روزه عزای عمومی اعلان نموده است. رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان بیانیه ای را منتشر کرده و این حادثه را تقبیح نموده اند. حزب ایچ دی پی و مجلس وحدت مسلمین (هرتال) اعتصاب عمومی در شهر کویته اعلان کرده و امروز تمام بازار و مراکز تجاری تعطیل می باشد.دیدگاهها بسته شده است.