کوئٹہ: ہزارہ عید گاہ علمدار روڈ پر علامہ محمد جمعہ اسدی کی امامت میں نماز عید ادا کی گئی۔

 
نماز عید قربان در هزاره عید گاه علمدار رود

نماز عید قربان در هزاره عید گاه علمدار رودنماز عید قربان در هزاره عید گاه علمدار رود

نماز عید قربان در هزاره عید گاه علمدار رود
نماز عید قربان در هزاره عید گاه علمدار رود
نماز عید قربان در هزاره عید گاه علمدار رود
نماز عید قربان در هزاره عید گاه علمدار روددیدگاهها بسته شده است.