وقایع روز اول محرم

بنده در این شهر که رسیدم تصمیم گرفتم  وقایع اتفاق افتاده در روز محرم را در تاریخ  ، وقایع روز محرم را در کویته ، با شما دوستان عزیز شریک بساریم  . امید که در این امر خطیر موفق شوم نزول امام حسین علیه...