دیدار فرماندہ ارتش بلوچستان پاکستان با مردم هزاره در قبرستان حـضرت زینب (ہزارہ قبرستان)

DSC_0347برای اولین بار بدون اطلاع قبلی جناب اقای ناصر جنجوعہ فرماندہ ارتش بلوچستان پاکستان روز پنجشنبہ دھم رمضان المبارک در قبرستان حـضرت زینب (ہزارہ قبرستان) حضور یافتند .

ایشان بعد از فاتحہ خوانی برمزار شہداء ، با افراد یکہ در قبرستان حاضر بودند وارد گفتگو شدند.

دیدن عکسھا و تصاویر شہداء که قبرستان را جلوه ای دیگر داده بودند ایشان را سخت متاثر ساخته و ازدیدن تعداد شہداء مبهوت به نظر می رسید .DSC_0376

از اینکہ در میان شهدا اکثرا افراد جوان و شخصیت ھای مہم را دیدند  برتاثرات ایشان افزوده  و وعدہ داد کہ ارتش ھمانطور یکہ دھشتگرد و تروریستھا را در وزیرستان درحال نابود کردن است  ھم چنین در بلوچستان وکویتہ نیز تعقیب و نابود خواهیم کرد .

در ادامه بزرگان کویته هرکدام به نوبت خود مسایل ومشکلات مردم را مطرح کردند . آنها عبارت بودند  از : جناب پرنسپل جامعہ امام صادق علیہ السلام و امام جمعہ کویتہ حجتہ الاسلام و المسلمین جمعہ اسدی و جناب مقصود دومکی مسئول مجلس وحدت مسلمین بلوچستان، حاجی عبدالقیوم چنگیزی صدر ہزارہ جرگہ، جناب آغا رضا نمائیندہ مردم ہزارہ در مجلس ایالت بلوچستان، جناب سردار نثار علی و نیز نمائیندہ ہزارہ دیموکریتک پارتی وعدہ ای از بزرگان شیعہ و ہزارہ موجود بوند۔DSC_0373

اینکه جناب اقای ناصر جنجوعہ فرماندہ ارتش بلوچستان پاکستان چرا وبه چه دلیل دراین زمان این سفر را انتخواب کرده معلوم نیست .

 بی تردید تحولات منطقه ومبارزه با تروریست ها ودلجوی از مردم هزاره یکی از دلایل برای این دیدار می تواند باشد . مردم که همیشه در سخت ترین شرایط به کمک دولت وقت شتافته وفداکاری های زیاد ازخود به یاد گار گذاشته است .دیدگاهها بسته شده است.