فیلم کوتاه از شرکت عزاداران در جلوس روز عاشورا

فیلم کوتاه از شرکت عزاداران حسینی در جلوس/راهپیمایی روز عاشورا در شهر کویته پاکستان. نیروی امنیتی از حملات تروریستی در شهر کویته خبرداده بود. خوشبختانه با کوشش فروان نیروی امنیتی، علما و مردم روز عاشورا بدون کدام حادثه پایان یافت.
 

 دیدگاهها بسته شده است.