««حملات داعش در قلب پاریس!!؟؟»»

««حملات داعش در قلب پاریس!!؟؟»»

داعش در قلب پاریس!!؟؟

داعش در قلب پاریس!!؟؟

عجب دنیایی عجیبی است!؟ هیچکس فکر نمی کرد که فرانسوی ها به این زودی از مار دست آموز خویش، این گونه خونین و عمیق و زهرآگین نیش بخورند!؟ گرچه از قدیم گفته اند: «مار دست پرورده آخر دست صاحب خویش را نیش خواهد زد!؟» همین چند سال پیش بود، که فرانسوی ها تمام غربیان را میزبانی می کردند؛ تا یک اجماع کامل و کافی برای ساخت و تجهیز داعش علیه مردم مظلوم سوریه ایجاد کنند و از همگان قول بگیرند که در تجهیز این گرگ دست آموز، با ایشان سهیم گردند. گرچه شادی در مرگ انسان های بی گناه هرجا که باشد، خلاف اخلاق است!؟ اما، چه ایرادی دارد! چه اشکالی دارد، فرانسوی های که آتش برای ویرانی خانه دیگران افروخته بودند، اکنون بگذارید کمی آتش افروزی شان دامن خود شان را نیز فرا بگیرد! بسوزاند و بسوزاند و بسوزاند و…!!؟؟ همانگونه که آتش افروزی و داعش سازی فرانسوی ها، سوریه مظلوم را آتش زد و خاکستر اش را بر باد داد و نابود کرد!؟ البته، این گرگ دست آموز غربی ها به سوریه محدود نماند؛ بلکه، کشور های همسایه سوریه را نیز فرا گرفت! ویرانی، کشتار، نسل کشی و…!؟؟ اکنون بگذارید؛ این بار غرب و غربی ها نیز بسوزند، تا اندکی مزه آتش افروزی در خانه دیگران را با تمام وجود بچشند!؟دیدگاهها بسته شده است.