یک بار دیگر به گلوله بستنِ مردم بی گناهی هزاره در کویته, آسمان شهر را خونین ساخت!

quetta-firing

نشانه گرفتن مردم هزاره (شیعه ) دیر زمانیست که در کشور پاکستان، بخصوص شهر کویته جریان داشته و دارد. هر ازچند گاهی یک بار مردم هزاره را به غم می نیشانند، امروز نیز بعد از چند مدت امنیت و امیدواری مردم برای کار و بار کردن؛ در منطقه قلندر مکان، متصل به کانسی رود، هزاره های که راننده ای رکشه، بوده و برای کار و بار در آن مکان رفته بودند هدف گلوله های دشمنان قسم خورده ای انسانیت قرار گرفته اند که در نتیجه تا کنون از شهادت یک تن و زخمی شدن، پنج تن دیگر گزارش شده است. اسامی اشخاصی که زخمی شده اند قرار زیل است. 1. صادق علی، باشنده علمدار رود هزاره 2.عباس (پولیس و از برادران اعوان) 3. ستار ولد اسماعیل 4. عیسی محمد ولد محمد عمر باشنده نوا کلی 5. اشرف ولد جان محمد.

از کجای دردی قتل عام هزاره ها بنویسیم و بی نالیم، از کشتارگاهی کویته، از گروگان گرفتن در شاه راهای افغانستان و بعد از مدتی مظلومانه و بدون کدام جرمی، صرف بخاطر هزاره بودن قتل نمودن؟! از کدام درد و از کدام غم باید نوشت و نالید؟ تا زمانیکه تمام هزاره های دنیا یک دست، و یک پارچه نشوند هر روز باید انتظار همچون حادثه های تلخ و غمبار را بکشیم و منتظراین باشیم که نوبت ما چه زمان خواهد رسید؟!

 

 

 دیدگاهها بسته شده است.