“إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ “

COVER

مادر: شمعیست؛ که تا سحرگاه، کنار بستر فرزندش می سوزد، تا دلبندش خوابی راحت داشته باشد.

مادر: گوهریست؛ که هیچ چیزی در عالم، وزنه اش را نمی تواند داشته باشد.

مادر: ستاره ایست؛ که در آسمان تاریک زندگی فرزندانش چشمک می زند، تا روشنگری راهِ تاریکِ جگر گوشه هایش گردد.

مادر: فرشته ایست؛ که راه رفتن را برای امید زندگی اش “فرزند” می آموزاند وبا هر گام آن دنیای از شادی به قلبش می ریزد.

مادر: نامیست؛ که هر قلم از بیان، و هر زبانِ گوینده و یا نویسنده ای از وصفش عاجز وناتوان مانده و در مقابلش لال می گردد.!

با تأسف خبری در گذشت مادر گرامی؛ جناب آقای رحیمی، مدیر مسئول سایت ” جاغوری یک” و همچنان یکی از مدیران و همکاربر جسته ای سایت حوزه ای علمیه ” جامعه امام صادق (ع) ” را شنیدیم.

 بدین وسیله مدیریت بخش کویته و همکاران، از شنیدن این خبری ناگوار وجانسوز، بی نهایت متأثر شده، همدردی خود را با جناب ایشان وخانواده ای محترم شان، ابراز داشته وخود را در غم از دست دادن گوهری گرانبها “مادر” جناب آقای رحیمی شریک دانسته، از خداوند منّان، برای آن مرحومه ای مغفوره، فردوس برین، و برای تمام بازماندگان، به ویژه جناب آقای رحیمی، صبر جمیل خواهانیم.

“إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ “

روحش شاد و یادش گرامی باد.دیدگاهها بسته شده است.