««آتش در خانه همسایه، دودش به چشمان تو!؟؟»»

««آتش در خانه همسایه، دودش به چشمان تو!؟؟»»
در گذشته های نچندان دور پدران پرتجربه همیش میگفتند: «مبادا به خانه همسایه آتیش آندازی که اگر آن آتیش به خانه خودت سرایت نکند، یقین بدان که دود همان آتش به چمشان تو نیز خاد رفت!؟» انفجار اخیر فرودگاه بین المللی آتاترک ترکیه یکی از پرتردد ترین و شلوغ ترین فرودگاه منطقه، با بیش از 40 نفر قربانی، حادثه خونین بود که دنیا را تکان داد و تا کنون همچنان در صدر اخبار و تفاسیر رسانه های جمعی جهان قرار دارد!
مسلما هیچ انسان واقعی نمی تواند از کشته شدن انسان های بی گناه دیگر، آنهم در یک انفجار خونین تروریستی خوشحال گردد! صدالبته که چنین اقدامات وحشتناک تروریستی و کشته شدن مسافران بیچاره چه در ترکیه و چه در هر گوشه دیگر دنیا، به شدت محکوم است؛ اما، ممکن است یک پرسش ساده پیش آید که:
thچرا «ترکیه»!؟
1) برای آنکه سالهای متمادی «ترکیه» آتش بیار اصلی معرکه در سوریه است!؟
2) برای آنکه سالهای متمادی «ترکیه» حامی و معبر تررویستان به سوریه است!؟
3) برای آنکه سالهای متمادی «ترکیه» نقش همانند پاکستان درافغانستان را بازی میکند!؟
4) برای آنکه سالهای متمادی «ترکیه» شریک اصلی «داعش» در تجارت های کثیف است!؟
5) برای آنکه سالهای متمادی «ترکیه» یکی از آتیش بیاران معرکه درعراق نیز است!؟
6) برای آنکه سالهای متمادی «ترکیه» برای ویرانی خانه همسایه گانش همت گماشته است!؟
********************
حال به نظر شما، آیا ترکیه مصداق کامل «ضرب المثل بزرگان قرار نگرفته است؟؟»
تنها امید مان این است که این خون های به ناحق ریخته شده سران «آتش افروز» ترک را از خواب خرگوشی و خوش خیالی تاریخی«امپراتوری گری عثمانی»؛ بیدار نموده و با حقایق موجود منطقه و جهان آگاه شان نموده و به گروه خردمندان باز شان آرد! تا دست از حمایت تروریستان در سوریه و عراق بردارند و به این دو کشور بلا دیده، امنیت و آرامش بازگردد.
****
آیا این گونه خاد شد؟؟؟
***
م، خرّمی
10 / 4 / 95


دیدگاهها بسته شده است.