رضایت خداوند در طاعات او مخفی شده است

آیین عبادی سیاسی نماز جمعه  که نیروگاه روحی، تربیت‏گاه دینی، ملاقات همگانی و حتی مانور سیاسی  برای مسلمین است که قلب دشمنان را می ‏لرزاند و هرگونه طمع و توطئه علیه اسلام و مؤمنان را نقش بر آب می‏سازد...