مسجدی در کامرون که توسط بوکوحرام تخریب شده بود، مرمت و بازسازی گردید

IMG08401027

مسجدی در کامرون که توسط بوکوحرام تخریب شده بود، مرمت و بازسازی گردید

 امدادگران یک سازمان خیریه ترکیه، اقدام به بازسازی و مرمت مسجدی در کشور آفریقایی کامرون کردند که به دست شبه نظامیان و تروریست های بوکوحرام تخریب شده بود.

به نقل از آناتولی، یک گروه امدادی ترکی اقدام به مرمت و بازسازی مسجدی در کشور آفریقایی کامرون کردکه به دست شبه نظامیان  و تروریست های بوکوحرام تخریب شده بود.

سازمان خیریه و همبستگی کانسویو  بخش های مختلف این مسجد را از جمله سرویس های بهداشتی، آب نما و فواره، چاه آب، وضوخانه و غیره را در شهر مکاری در این کشور آفریقای مرکزی مرمت کرد.

در مراسم بازگشایی مسجد، رهبران خیریه و مقامات رسمی کامرونی حضور داشته و نسخ قرآن مجید و غذای نذری بین مردم محلی توزیع شد.

احمد یورلماز نماینده شعبه این خیریه در غرب ازمیر گفته که گروه قصد دارند کار خیر پایداری در آفریقا انجام دهد.

یورلماز گفت: این مسجد بسیار مهم است زیرا تنها مسجد در این منطقه می باشد.

گفتنی است مسجد مذکور ظرفیت همزمان 400 نمازگزار را داشته و به گفته گروه به نام مصطفی و آسیه ییلماز دو فعال بشر دوست نامگذاری شده است.

در حرکتی جداگانه این گروه همچنین اقدام به کندن 9 چاه آب در منطقه کرد که به 6 هزار نفر آب پاکیزه می رسانند.دیدگاهها بسته شده است.