“فخر زمان !”

“فخر زمان!”
****
“آمد نگار نازنین، فخر زمان، عشق زمین!”
محبوب و ختم المرسلین، آن رهبر دنیا و دین
***
او خورشید کون و مکان، او مرشید آخر زمان
او سرور و سردار ما، از اولین تا آخرین !
***
جان و جهان پر نور شد، ارض و سما پر سور شد
جن و ملک پر شور شد، خندید “جبریل امین!”
***
بر خاک افتادن بتان، لرزید شرک و مشرکان
از مقدم روشنگر اش، روشن بشد کل زمین
***

IMG-20201103-WA0012
دریاچه ای کفر و نفاق، بی آب گشت و خشک شد
خاموش شد آتشکده، بگریست شیطان لعین !
***
طاق ستم بر خاک شد، شیرازه اش ازهم گسست
انسان کامل شد پدید، آن یاور مستضعفین !
***
گل کرد بر لب های ما لبخند مهر و عاشقی
پر شد چون دل های ما از عشق و مهر آتشین
***
یا رب مکن این عشق را خاموش در جان های ما
یا رب بکن این عیش را با شور و مستی ها قرین
*****
خجسته سالروز میلاد با سعادت ختم المرسلین، هادی دنیا و دین، پیامبر اعظم اسلام و فرخنده میلاد فرزانه فرزند اش، افقه الفقها و امام الائمه، حضرت امام جعفر صادق(ع)، بر همگان مبارک باد.
*****
م، خرمی
17 ربیع الاو 1442
13 عقرب 1399دیدگاهها بسته شده است.