راه اندازی شبکه ماهواره‌ ای سنی غیر وهابی در ترکیه

22021265130254
اخبار رسیده از کشور ترکیه حاکی از آن است که شبکه ماهواره ای “قاف” فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد.

به نقل از شبکه الجزیره؛ پخش آزمایشی شبکه ماهواره ‌ای اسلامی “قاف”» با هدف ارائه اندیشه سنی میانه ‌رو در ترکیه آغاز شد.

بر اساس اطلاعات دریافتی ما، رویکرد این شبکه ماهواره ای قرا است، سنی معتدل و نزدیک به اخوان باشد و دست‌ اندکاران آن با تهیه و پخش برنامه ‌های تعاملی و غیر سنتی، قصد دارند با اندیشه های افراطی وهابیت هم مقابله کنند.

این شبکه ترکیه ای، در بخش معرفی خود در وب سایتش نوشته: هدف این شبکه ارائه احکام شرعی و ارزش‌ های رفتاری و اخلاقی از طریق ارائه برنامه‌های متنوع به زبان عربی و در قالب تعاملی است.

دست‌اندرکاران این شبکه هدف از تأسیس آن را تلاش برای پر کردن شکاف‌ها میان افراد جامعه و علما و همچنین ایجاد بستری جامع با تکیه بر فقه و بسیاری از ارزش‌ها اعلام کردند.

گفتنی است ناظر شبکه ماهواره ای “قاف” شخصی بنام “سالم الشیخی” است. وی وزیر سابق اوقاف لیبی است که در پست های مختلفی از جمله ریاست کمیته فتوا در انگلیس در زمان “معمر قذافی” نیز اشتغال داشت.دیدگاهها بسته شده است.