مجمع علما وکار علمایی !

مجمع علما وکار علمایی ! تشکل ها و مجامع واصولا کارهای گروهی به دلیل رفع یکسر مشکل واحیانا بخاطر منسجم کردن کارها و رفع مشکلات ایجاد و تاسیس میگردد. کارهای گروهی از مشکل ترین کارها بحساب می اید. چه بس...

هزاره های کویته و پاسداری از فرهنگ هزارگی...

هزاره های کویته و پاسداری از فرهنگ هزارگی من از شنیدن این سخنان به دلایل مختلف لذت بردم . لازم دانستم چند نکته را یاد اور شوم: 1- اول اینکه از یک درد وغم صحبت کنم که بی استثنا همه نسل نو هزاره را فرا...