چشن میلاد

انتظار سهم ماست … منجیا! یقین تو نیز منتظر، چشم بر اشاره خدا نشسته ای در روز تولد خورشید همهمه شادیمان را به همراه غریو امید در گستره خاک بذر افشان می کنیم
امروز اگر ز دوریت غمگینم یک روز می آیی و تو را می بینیم باران که تمام شد برایت از باغ یک دسته گل محمدی می چینیم هوهوی مرغزار ترنم جویبار ذکر مرغان نغمه ساز بر شاخسار حکایتی است از بهار، بهاری نه چون هر بهار بهاری که او را بشد وامدار به شکرانه کرده کردگار به پاس کریمی پروردگار که بنمود.
دلهایمان بی قرار ز مهر جهان پریچهره گل عذار که یعنی بود مهدی غمگسار بیایید ای شیعیان تهنیت فرستیم بر یکدیگر بیشمار خاک مقدمتان بر دیدگان به ره ماندمان پایدار!
بدین مناسبت جشن میلاد حضرت صاحب الزمان در مسجدجامعه امام صادق (ع) برگزار خواهد شد. حضورتان را ارج می نهیم !
زمان: شنبه 19 مارچ/2022 مطابق با 15 شعبان المعظم
منجانب» اساتید وطلاب جامعه امام صادق علیه السلامدیدگاهها بسته شده است.