«نینوا !»

«نینوا»
*****
بار بگشایید، اینجا «نینوا»است
سرزمین درد و رنج و پربلاست
***
بار بگشایید، کینجا وعده گاست
معبد پر راز و رمزی با خداست!
***
بار بگشایید و خود حاجی شوید
خاک پاک اش کعبه ی دلهای ماست
***
بار بگشایید، ای صاحب دلان
منزل عشق است، آری با صفاست
***
بار بگشایید و خود مستان شوید!
محفل عیش و طرب شور و نواست
***
بار بگشایید، همه «مجنون» شوید
وادی «لیلا»ست، گرچه پر جفاست!
***
بار بگشایید و محمل وا نهید
خیمه گه برپا کنید، کین جایگاست
***
بار بگشایید و سر بر کف نهید
سر به نی، اینجا سر سردارهاست
***
بار بگشایید و بفروشید «جان»!!
مشتری جان های تان، خود خداست
***
بار بگشایید ای یاران ی «عشق»
وادی عشاق اینجا «کربلا» است
******
فرارسیدن ماه محرم، ماه جانبازی و فداکاری، ماه عشق و عشقبازی و ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا و یاران وفادار اش را گرامی می داریم.
****
م. خرمی
دوم محرم الحرام 1444
9 اسد 1401دیدگاهها بسته شده است.