بیانیه سازمان شیعه رایتس واچ درباره جنایت روستای “سیوک شیبر” افغانستان

در پی وقوع جنایت ضد بشری علیه اهالی روستای شیعه نشین “سیوک شیبر” در شهرستان “نیلی” از توابع ولایت “دایکندی” افغانستان که بیشتر اهالی آن از قوم هزاره هستند، سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان “شیعه رایتس واچ” بیانیه ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه رسمی که نسخه ای از آن بدست ما (سایت جامعه) رسید آمده: روز پنج شنبه، 24 نوامبر 2022، جنایت وحشیانه ضد بشری در روستای شیعه نشین “سیوک شیبر” رخ داد که بر اثر آن دست کم 9 غیر نظامی به شهادت رسیدند.

این بیانیه افزود: بر اساس جدید ترین اخبار و اطلاعات دریافتی شیعه رایتس واچ، از بین شهدا دست کم یک نفر زن و 4 کودک بین 11 تا 14 ساله بوده اند. این در حالی است که محله ای که در آن این جنایت وحشتناک رخ داده، جزو محله های امن و بی حاشیه بوده و تاکنون هیچ گونه اختلاف و درگیری مذهبی یا قومی بین اهالی و نیروهای ط۱لبان در آن رخ نداده است.

سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان در بیانیه خود همچنین آورده: افزایش جنایت ها علیه قوم هزاره و سکوت مسئولان حکومتی مربوطه در برابر آن و عدم اتخاذ تدابیر امنیتی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، حکومت را در مَضان اتهام قرار می دهد و شائبه کم کاری و کوتاهی مسئولان را ایجاد می کند که بدون شک به وخیم تر شدن اوضاع منجر خواهد شد.

این بیانیه همچنین افزود: بر همین اساس وضعیت موجود ما را بر آن داشت که ط۱لبان را مسئول جنایت ضد بشری اخیر بدانین زیرا آنها مسئول حفظ امنیت مردم هستند. ما همچنین سازمان ها و نهادهای حقوقی بین المللی را به اتخاذ موضع و انجام وظایف خود در قبال چنین حوادث و جنایت هایی دعوت می کنیم تا عدل بر قرار شود و عاملان چنین جنایت هایی زودتر شناسایی، محاکمه و به مجازات خود برسند.دیدگاهها بسته شده است.