شیعه ستیزی با آتش زدن مزارع شیعیان پاکستان

به گفته منابع شیعه، عناصر تروریستی تکفیری لشکر خراسان و لشکر جهنگوی در تاریکی شب محصولات زمین داران شیعه را در مناطق مختلف منطقه دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختون خوا به آتش می کشند.

بر اساس جزئیات، عناصر تروریستی تکفیری در طول یک هفته محصولات شیعیانی همچون مختار شاه، سید سجاد شاه مشاور حقوقی، سید جلال شاه و سید نزاکت شاه را در مناطق کوئله قائم شاه و چاه روشن والا شهرستان دیره اسماعیل خان به آتش کشیدند.

لازم به ذکز است که برخی منابع هدف از این اقدام ظالمانه را عدم پرداخت اخاذی از سوی شیعیان به عناصر تکفیری بیان کرده اند که به گفته یکی از زمین داران، آتش زدن محصولات در صورت عدم پرداخت اخاذی صحت ندارد.

به عنوان مثال، عناصر تروریستی در یکی از این شب ها محصول نیشکر فردی به نام سید نزاکت شاه را در شهرستان دیره اسماعیل خان در حالی که زمان برداشت محصول فرا رسیده بود، به آتش کشیدند به طوری که خاکستر جایگزین تمامی نیشکرها شده بود.

از سوی دیگر، یک مقام ارشد امنیتی در شهرستان دیره اسماعیل خان بیان کرد: عناصر تروریستی اقبال معروف به بالی کهیاره زیر مجموعه کروه تروریستی ، لشکر خراسان و لشکر جهنگوی در آتش زدن محصولات زمین داران شیعه دست دارند.

در همین رابطه پرونده ای در خصوص آتش زدن محصولات شیعیان در مراکز قضایی تشکیل و به ثبت رسیده است، در حالی که تاکنون مراجع قضایی هیچ گونه موضعی در این خصوص نگرفته اند.دیدگاهها بسته شده است.