کمیته دادخواهی از نسل کشی هزاره های پاکستان با معاون فرستاده خاص سرمنش...

کمیته دادخواهی از نسل کشی هزاره های پاکستان با معاون فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل ملاقات و خواستار مداخلت سازمان ملل در  توقف کشتار سیستماتیک هزاره ها در کویته پاکستان شد. این جلسه بتار...

کویته: کویته یکجهتی کونسل مجلس فاتحه خوانی برای شهدای سانحه کراچی برگز...

کویته: کویته یکجهتی کونسل مجلس فاتحه خوانی برای شهدای سانحه کراچی، امروز در امام بارگاه حسینی قندهاری  علمدار رود برگزار کرد. تعداد زیادی از مومنین علمدار رود در این مجلس فاتحه خوانی شرکت کردند و برا...