کویته: کویته یکجهتی کونسل مجلس فاتحه خوانی برای شهدای سانحه کراچی برگز...

کویته: کویته یکجهتی کونسل مجلس فاتحه خوانی برای شهدای سانحه کراچی، امروز در امام بارگاه حسینی قندهاری  علمدار رود برگزار کرد. تعداد زیادی از مومنین علمدار رود در این مجلس فاتحه خوانی شرکت کردند و برا...

عکس های از تدفین شهدای سانحه هزاره تاون. ما ترس خوردیم: نماینده دولت...

 یکی از اعضای هیئت دولت در تلویزون اعتراف کرد که  ما نظاره گر تدفین شهدا بودیم و  از تعداد شرکت کنندگان در تشییع جنازه وهشت کردیم. خبر از پرتاب سنگ طرف موترهای دولتی دروغ است، حتی یک ریگ طرف موترهای ...

مراسم تشیع شهدای کربلای کویته

مردم شریف کویته بعد از پذیرفتن خواسته های شان از طرف دولت ، امادگی شان را برای رساندن گلهای پرپر شده شان را که بیش از ۸۶ نفر از شهدا می باشد به جایگاه ابدی گرفتند . تقزیبا از ساعت یک بعد از ظهر شهدا ...

عکس های از نماز جنازه شهدای کربلای کویته...

  هزاران نفر در نماز جنازه شهدا شرکت داشتند. از اینکه تعداد شهدا زیاد برای هر ده شهید یک نمازخوانده می شد و این ده جنازه را  برای دفن می بردند و همین طور ده جنازه دیگر را در جایگاه نماز می آورند...