رئیس پولیس همراه هئیت بلند پایه برای فاتحه خوانی شهدا تشریف آورد....

آقای مشتاق سکیرا، رئیس پولیس جدید بلوچستان ، همراه هئیت بلند پایه پولیس در خانه خانم داکتر رقیه هاشمی برای فاتحه خوانی شهدای سانحه هزاره و سانحه هزاره تاون و  علمدار رود تشریف آوردند. اعضای کویته یکج...

تجمع اعتراض آمیز نهادهای مدنی درشهر مزارشریف!...

شماری ازفرهنگیان،فعالان نهادهای جامعه مدنی وحقوق بشر،خبرنگاران وبرخی ازعلمای دینی درگردهم آیی اعتراضی درشهرمزارشریف کشتارمردم هزاره کویته پاکستان را به شدت تقبیح نمودند. شرکت کنندگان این همایش که درک...

تظاهرات با شکوه در تهران برای حمایت از مردم ستمدیده هزاره در کویته...

دیروز سه شنبه یکم ماه حوت سال جاری(۹۱) خبر دادند که طلاب پاکستان موفق شدند، تا مجوز لازم برای تظاهرات در جلو سفارت پاکستان در تهران را بگیرند. همگان دست به کار شدند: تلفن ها به صدا درآمد، موبایل ها پ...