تظاهرات با شکوه در تهران برای حمایت از مردم ستمدیده هزاره در کویته...

دیروز سه شنبه یکم ماه حوت سال جاری(۹۱) خبر دادند که طلاب پاکستان موفق شدند، تا مجوز لازم برای تظاهرات در جلو سفارت پاکستان در تهران را بگیرند. همگان دست به کار شدند: تلفن ها به صدا درآمد، موبایل ها پ...