رئیس مجمع علمای اروپا برای عرض تسلیت به خانواده شهدای کویته تشریف آورد...

سید تقی رضوی رئیس مجمع علمای اروپا با هیئت همراه برای عرض تسلیت با بازماندگان شهدای سانحه علمدار رود و هزاره تاون در کویته تشریف آورد. این هیئت  با خانواده شهدای سانحه علمدار رود و هزاره تاون ملاقات ...

عکس های از تدفین شهدای سانحه هزاره تاون. ما ترس خوردیم: نماینده دولت...

 یکی از اعضای هیئت دولت در تلویزون اعتراف کرد که  ما نظاره گر تدفین شهدا بودیم و  از تعداد شرکت کنندگان در تشییع جنازه وهشت کردیم. خبر از پرتاب سنگ طرف موترهای دولتی دروغ است، حتی یک ریگ طرف موترهای ...

کویته یکجهتی کونسل جلسه ای عمومی برگزار کرد....

روز پنجشنبه مطابق 24 جنوری کویته یکجهتی کونسل جلسه ای عمومی در جاده علمدار برگزار کرد. جلسه ساعت 3 بعد از ظهر با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید و به ترتیب رهبران یکجهتی کونسل به نوبه خود ایراد س...

مراسم تشیع شهدای کربلای کویته

مردم شریف کویته بعد از پذیرفتن خواسته های شان از طرف دولت ، امادگی شان را برای رساندن گلهای پرپر شده شان را که بیش از ۸۶ نفر از شهدا می باشد به جایگاه ابدی گرفتند . تقزیبا از ساعت یک بعد از ظهر شهدا ...