نشست حاج آقای اسدی با علماء و بزرگان هزاره تاون...

کویته: روزه گذشته نشست جناب حجت السلام و المسلمین حاج آقای اسدی با علماء و بزرگان منطقه هزاره تاون در رابطه به ماه محرم الحرام و ایام عزاداری سید الشهداء حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش د...

کویته: تروریستها بنیاد علی و محمد هاشم را در منطقه دبل رود کویته به شه...

کویته: تروریستهای مسلح طرف یک موتر در منطقه دبل رود شهر کویته پاکستان تیر اندازی کردند که در نتیجه آن دو نفرهزاره شیعه بنام بنیاد علی و محمد هاشم مسکونه هزاره تاون به شهادت رسیدند. پولیس جنازه های شه...