هئیتی به نمایندگی مردم شیعه و هزاره برای عرض تسلیت از کویته به کراچی ر...

کویته :  آقای حاجی قیوم چنگیزی نائب رئیس و ابراهیم هزاره و حاجی نظری اعضای  کویته یکجهتی کونسل به نمایندگی مردم شیعه و هزاره ی کویته برای عرض تسلیت و فاتحه خوانی شهدای سانحه عباس تاون به کراچی رفتند....

کویته: کویته یکجهتی کونسل مجلس فاتحه خوانی برای شهدای سانحه کراچی برگز...

کویته: کویته یکجهتی کونسل مجلس فاتحه خوانی برای شهدای سانحه کراچی، امروز در امام بارگاه حسینی قندهاری  علمدار رود برگزار کرد. تعداد زیادی از مومنین علمدار رود در این مجلس فاتحه خوانی شرکت کردند و برا...