درباره ما

جامعه امام صادق (ع) واقع در شارع علمدار کویته بلوچستان پاکستان از سال 1978میلادی بعنوان مرکز علمی آموزشی و تبلیغاتی و عبادی و فلاحی جایگاه خود را در میان شیعیان پاکستان حفظ نموده و منشاء خیر و برکات ...