هزاره های پاکستان – کویته

دوستان عزيز سلام : در اين سفر نامه هم با ما همراه باشيد . این سفر نامه در برج /۶ /۸۷آماده شده هزاره هاي پاكستان حضور هزاره ها در پاكستان به صد ها سال پيش بر مي گردد در آن زمانيكه جنگ با هندوستان جهاد...