اعتصاب عمومی همزمان با سالیاد کشته شدن اکبربکتی

کویته: درآستانه هشتمین سالیاد کشته شدن اکبر بکتی رهبر ملی بلوچ وسردار قوم بکتی، اعتصاب عمومی از طرف احزاب سیاسی و ملی بلوچ اعلام شد.

strike-quettaروزگذشته(سه شنبه) دکانها و مراکز تجاری در مناطق سریاب رود، زرغون رود و دیگرجاهای کویته بسته ماند و آمد رفت وسایل نقلیه و مردم بسیار کم بود.

نوابزاده جمیل اکبر بکتی، پسر اکبر بکتی، از مردم بلوچ تشکر کرد که به اعتصاب عمومی جواب مثبت دادند.

تدابیر شدید امنیتی برای برقراری نظم و قانون از طرف حکومت ایالتی گرفته شده بود. پرسنل بیشتر پولیس و نیروی امنیتی در شهر کویته و کوه های اطراف شهر مستقر گردیده بودند تا از حادثه ناخوشگوار جلوگیری نمایند.

اکبر بکتی در یک عملیات نیروی امنیتی در منطقه کوهلو بلوچستان در سال 2006 کشته شد.دیدگاهها بسته شده است.