روایت تصویری ازنمایشگاه نقاشی(سرزمین هنر) کویته.

نمایشگاه نقاشی بنام( سرزمین هنر ) ازطرف هنرکده سعیدی در کتابخانه شهید محمد منتظری ،هزاره تاون کویته برگزارشد ه بود ودرافتتاح این نمایشگاه به تعداد 43 تن ازهنر جویان هنرکده سعیدی سرتیفکیت نقاشی را از طرف انجمن نقاشان معاصر کویته بدست آوردند ونیز دراین مراسم سخنرانان پیرامون هنر ومهدویت سخنان ارزنده را ارایه نمودند .jispk (3)jispk (22) jispk (23) jispk (24) jispk (25) jispk (27) jispk (29) jispk (30) jispk (31) jispk (33) jispk (19) jispk (14) jispk (10) jispk (1) jispk (9) jispk (13) jispk (8) jispk (7) jispk (6) jispk (5) jispk (3)دیدگاهها بسته شده است.