برگزاری محفل ختم قرآن کریم در جامعه امام صادق علیه السلام

WhatsApp Image 2021-05-10 at 12.21.10 PM (10)
لِکُل شئ رَبِیعٌ، رَبِیعُ القرآنِ شَهرُ رَمضان.

ماه رمضان، ماهی نازل شدن بهترین کتاب زندگی و قانون مندی برای بشریت؛ همچون قرآن است که رهنمای بشر را تا قیام قیامت، نموده و انسانهای را که با قرآن اونس دارند و آن را الگو و نمونه، برای خود انتخاب می کنند، از افتادن در منجلاب گمراهی و تباهی نجات داده و بسوی سعادت همیشگی رهنمون می سازند.

در چنین یک ماهی، که بنا بفرموده ای امام محمد باقر (ع) برای هر چیزی بهاریست و بهار قرآن ماه رمضان می باشد، با فرا رسیدن ماه پر برکت رمضان؛ مجالسی ختم قرآن کریم از اولین شب ماه رمضان در جامعه امام صادق ( ع) آغاز می شوند وتا آخر ماه، یک قرآن، بشکلی جمعی ختم می گردد که این روال از چندین سال است که در این مرکزی علمی ادامه داشته و امسال نیز از همان آغاز ماه رمضان شروع گردیده وشب گذشته با تلاوت ودعای خیر استاد محترم حوزه علمیه وامام جمعه شهر کویته استاد محمد جمعه اسدی به پایان رسید .

به امید آنکه خداوند ماهی رمضان را یک ماهی، امن و با برکت برای تمام بندگان خالص و روزه داران واقعی اش قرار داده و توفیق این را برای همه عطا نمایند که در این ماه از فیوضات الهی بهرمند شده واستفاده ای لازم را ببرند.
WhatsApp Image 2021-05-10 at 12.21.10 PM (1)

WhatsApp Image 2021-05-10 at 12.21.10 PM (2)

WhatsApp Image 2021-05-10 at 12.21.10 PM (3)

WhatsApp Image 2021-05-10 at 12.21.10 PM (4)

WhatsApp Image 2021-05-10 at 12.21.10 PM (5)

WhatsApp Image 2021-05-10 at 12.21.10 PM (6)

WhatsApp Image 2021-05-10 at 12.21.10 PM (8)

WhatsApp Image 2021-05-10 at 12.21.10 PM (9)

WhatsApp Image 2021-05-10 at 12.21.10 PM (11)

WhatsApp Image 2021-05-10 at 12.21.10 PM (12)

WhatsApp Image 2021-05-10 at 12.21.10 PM (13)

WhatsApp Image 2021-05-10 at 12.21.10 PM (14)

WhatsApp Image 2021-05-10 at 12.21.10 PM (15)

WhatsApp Image 2021-05-10 at 12.21.10 PM (16)

WhatsApp Image 2021-05-10 at 12.21.10 PMدیدگاهها بسته شده است.