«غروب غم انگیز آفتاب هشتم!»

“غروب غم انگیز آفتاب هشتم!” **** در غروب «آفتاب هشت»، چون باید گریست ؟؟ جای اشک از دیده ها، همواره خون باید گریست *** زایران کوی وی، اندر فغان و در خروش در فراقش همچو مجنون با جنون باید گ...

«مصیبت اعظم؟!»

««مصیبت اعظم اسلام!؟»» ٭٭٭٭٭ تردیدی وجود ندارد که وفات پیامبر اعظم اسلام، عظیم ترین مصیبت در تاریخ اسلام به شمار می رود. فقدان این بزرگ مرد تاریخ بشریت، نه تنها مسلمانان و دین اسلام نوپا را، از فیض و...

«خادم صادق!»

«خادم صادق» **** سال های متمادی بدون کمترین غیبت در «جامعه»؛ حضور گرم، صمیمی و مداوم داشت! با تمام وجود و از مغز دل به صورت شبانه روزی صادقانه مصروف کارهای «جامعه» بود؛ بدون شک، اینجا را «خانه دوم» خ...