• شیعه ستیزی با آتش زدن مزارع شیعیان پاکستان

    به گفته منابع شیعه، عناصر تروریستی تکفیری لشکر خراسان و لشکر جهنگوی در تاریکی شب محصولات زمین داران شیعه را در مناطق مختلف منطقه دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختون خوا به آتش می کشند. بر اساس جزئیات، عناصر تروری...

  • بی غیرتی بلای خانوادگی در آخرالزمان

    غیرت در لغت به معنای کراهت انسان از تصرف بیگانه در حقوق اوست و در اصطلاح به معنای تلاش انسان برای مراقبت از ناموس، آبرو، مال و حق خویش می باشد و بی غیرتی نیز به معنای کوتاهی در نگهبانی از آن ارزشهائی (چون: نامو...

  • مقدمه سقوط جامعه در دوران آخرالزمان

    عمده مسائل مربوط به بخش اول آخرالزمان، ناظر بر گسترش فساد در دنیا و بی‌مبالاتی مردم و تعدی آنها از حدود شرعی الهی است. باور به منجی و آخرالزمان، نقطه اشتراک ادیان الهی و همچنین اصلی مسلّم در مکتوبات دینی امت‌ها...