حمله انتحاری در شهر کویته

حمله انتحاری در شهر کویته:  8 نفر شهیدبیش از 35 نفر زخمی
در یک حمله انتحاری در بیرون دروازه شعبه حادثات شفاخانه مرکزی (سول هسپتال) شهر کویته 8 نفر شهید 35 نفر دیگر زخمی شدند.

در میان کشته شدگان یک افسر اعلای پولیس ظاهر شاه کاظمی به چشم می خورد  و  سید ناصر علی شاه عضو پارلمان مرکزی پاکستان نیز زخمی شده است .

صبح روز جمعه   سید ارشد زیدی  آفسر یک بانک شخصی در منان چوک  توسط تروریستها به شهادت رسید . سید ارشد زیدی پسر سید اشرف زیدی صدر بلوچستان شیعه کانفراس می باشد.

 با پخش خبر کشته شدن سید ارشد زیدی تعداد زیادی از شعییان و اقاریب و دوستان شان در شفاخانه مرکزی شهر کویته تجمع کردند. در میان تجمع گنندگان  شخص تروریست ابتدا  طرف سید ناصر علی شاه عضو پارلمان مرکزی شلیک کرده و بعدا خود را منفجرمی کند.

در اثر این انفجار یک آفسر اعلای پولیس بنام ظاهر شاه کاظمی همرای 7 نفر دیگر شهید و سید ناصر علی شاه  با 34 نفر دیگر زخمی شدند.

وضعیت کاملا نگران کننده حاکم است

+;نوشته شده در ;جمعه بیست و هفتم فروردین 1389ساعت;14:22 توسط;مدیریت سایت; |;


دیدگاه برای “حمله انتحاری در شهر کویته