عکس های از نماز جنازه شهدای کربلای کویته

 

عکس های از نماز جنازه شهدای کربلای کویته

عکس های از نماز جنازه شهدای کربلای کویته

هزاران نفر در نماز جنازه شهدا شرکت داشتند. از اینکه تعداد شهدا زیاد برای هر ده شهید یک نمازخوانده می شد و این ده جنازه را  برای دفن می بردند و همین طور ده جنازه دیگر را در جایگاه نماز می آورند.

عکس های از نماز جنازه شهدای کربلای کویته

عکس های از نماز جنازه شهدای کربلای کویته

 

عکس های از نماز جنازه شهدای کربلای کویته

عکس های از نماز جنازه شهدای کربلای کویته

 

عکس های از نماز جنازه شهدای کربلای کویته

عکس های از نماز جنازه شهدای کربلای کویته

 دیدگاهها بسته شده است.