((پروانه های علقمه!؟))

((پروانه های علقمه!؟)) کاروان در کاروان عشاق ها در ره اند با عشق و شور و هلهله شهرها خالی، کجایند مردمان؟ گوییا افتاده هر جا زلزله !؟ خیل مشتاقان خاکش رهسپار لشگری از عشق با صد غلغله !؟ پر زدند پروان...

یاد ائمه در دلهای شعیان باقی است وهیچ کس نمی تواند یاد حسین وعزاداری ش...

مراسم عزاداری وسینه زنی اربعین حسینی امروز درشهر کویته باحضور پرشکوه عاشقان وشعیان امام حسین (ع) بدون کدام حادثه ای ناگوار برگذار گرددید. جلوس عزاداری امروز در شهر کویته از امام بارگاه مؤمن آباد شروع...