مسجد ۶۲۴ ساله کشمیر در معرض خطر

مسجد عالی در سرینگر، مرکز کشمیر، با قدمت 624 سال، که توسط سلطان علی شاه، هفتمین سلطان کشمیر ساخته شده نیاز به حفاظت و مراقبت بیشتر مسئولان دارد. به گزارش خبرگزاری های محلی، این مسجد با عمری بیش از 6 ...