فرانسه تنها مدرسه مسلمانان در پاریس را تعطیل کرد...

دولت فرانسه در اقدامی دیگر علیه جامعه مسلمانان تنها مدرسه آنها در این کشور را تعطیل کرد. به نقل از دیلی پاکستان؛ فرانسه که به دلیل اظهارات ضد اسلامی “امانوئل مکرون” رئیس جمهور این کشور مورد انتقاد قر...